Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Valley Stream, NY

Phone: 646-206-8761

Facebook: Josie Michelle Events

Instagram: Josie Michelle Events


Contact : Josie & Michelle

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Melville, NY

Phone: 631-885-2132

Facebook: Eleni & Co. New York

Instagram: Eleni & Co. New York


Contact : Eleni Sopasis

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Long Island, NY

Phone: 516-242-0397

Facebook: Dream Makers

Instagram: Dream Makers


Contact : Dream Makers Team

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Shoreham, NY

Phone: 516-318-6079

Facebook: Deborah Minarik Events

Instagram: Deborah Minarik Events


Contact : Deborah Minarik

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Long Island, NY

Facebook: FabDay Events

Instagram: FabDay Events


Contact : Amanda & Gage

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Massapequa, NY

Phone: 631-662-2890

Facebook: Forever Young Events

Instagram: Forever Young Events


Contact : Sara Greenberg

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Long Island, NY

Phone: 631-655-7039

Facebook: Events by Kate

Instagram: Events by Kate


Contact : Kate Nastasi

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Long Island, NY

Phone: 646-659-2019

Facebook: Weddings by Roma

Instagram: Weddings by Roma


Contact : Roma

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Valley Stream, NY

Phone: 516-637-0765

Facebook: Simply Elegant Events

Instagram: Simply Elegant Events


Contact : Cheyenne Lespinas

Portfolio: Checkout their portfolio

Address: Long Island, NY

Phone: 631-747-3796

Facebook: Magical Memories by Jojo

Instagram: Magical Memories by Jojo


Contact : Josephine

Back to Top